Galas penggelek tirus boleh dipisahkan dan mempunyai komponen berikut: gelang luar, gelang dalam dan pemasangan penggelek (mengandungi penggelek dan sangkar). Gelang dalam dan penggelek yang tidak boleh dipisahkan dipanggil kon, dan gelang luar dipanggil cawan.Kelegaan dalaman diwujudkan semasa pemasangan oleh kedudukan paksi kon berbanding cawan.